Definitionen af en livslang relation

FAMILIE

Der er forskellige definitioner af hvad der betegner en familie. En familie kan bestå af to (eller flere) generationer - forældre og børn - der bor i samme husstand. Andre familietyper kan være eneforsørgerfamilien, den nydannede familie eller den familie, hvor børnene ikke længere bor hjemme.

Det centrale i familiebegrebet er dog at der er tale om en social gruppe med livslange relationer og tætte gensidige følelser, fx kærlighed, omsorg, afhængighed og tilknytning, men også følelser som vrede, had, sorg og tab. Dermed forstået at familie ikke kun betyder, at man bor under samme tag, men at det også kan være personen, der bor alene med et nært forhold til familien. Familiefølelsen er kendetegnet ved ubetinget kærlighed samt forpligtelse og loyalitet.

Uanset hvilken familietype, der er tale om, så udgør familien en afgrænset enhed. Personerne i familien agerer alle også i den offentlige arena, fx job og institutioner. Hjemmet er basen, hvor der lades op til at kunne agere i den offentlige arena. Familie er vigtigt for mennesket og hvert enkelt individ har af natur behov for anderkendelse og bekræftelse i at være en del af et fællesskab.

Der kan være flere definitioner på familie og mon ikke der er ligeså mange meninger, som der er mennesker på jorden. For nogle behøver familie ikke være blodbeslægtet, men derimod venner, som der er et helt specielt forhold til. 

Vigtigst af alt – og hvad man kan håbe – er at familien er en tryg base, hvor man kan være sig selv og føle sig elsket. Et trygt hjem danner grundlag for gode barndomsminder, som er en basal bagage at have med sig gennem livet.

"OYOY er for familier i deres søgen efter at genkalde barndomsminder, samt skabe nye."